Taille-haie RYOBI 18V OnePlus LithiumPlus

Taille-haie Ryobi 18V avec batterie Lithium Oneplus